Direkcija 2023

Jelena Micić

Umetnička direktorka

Jelena Micić (rođena 1986. godine u Knjaževcu, Srbija) je umjetnica i kustosica. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, gde je radila i kao asistent na Odsjecima za slikarstvo i upravljanje izložbama. Tokom studija, bila je uključena u Studentski savez pri Kancelariji za socijalnu politiku i Kancelariji za ekonomske poslove. Stekla je master diplomu iz filozofije i diplomirala filologiju na Univerzitetu u Beogradu. Rukovodila je otvorenom radnom grupom „I KNOW I CARE“ u okviru festivala „WIENWOCHE“ 2019. godine. Dobitnica je nagrada „Dimitrije Bašičević Mangelos“ (2021.) i „Ö1 Talentestipendium Bildende Kunst“ (2018). Kao dio njene kultur gemma! Fellowship (2018.) u IG Bildende Kunst, radila je na kampanji „PAY THE ARTIST NOW!“. Bavi se društveno-političkim aspektima boje i bojnih sistema, te ekonomskim uslovima rada i materijala. Osnovala je neformalnu grupu „UMETNIK*“. 

Denise Palmieri

Ko-kustoskinja

Denise Palmieri (*1986 Sao Paulo, Brazil) je performerka i kustoskinja sa sedištem u Beču. Magistrirala je likovne i scenske umetnosti na Akademiji likovnih umetnosti u Beču. U svom umetničkom radu povezuje iskustvo i svest i otkriva ritualne i političke aspekte tela i glasa kako bi dovela u pitanje binarnu, normativnu proizvodnju znanja. Izvodila je na pozornicama TQW, Brut, Tanzhaus Cirih i mnogih drugih. Palmieri je od 2020. godine ko-predsednica Udruženja austrijskih umetnica (VBKÖ) uglavnom aktivna kao kustoskinja stvarajući osećaj umetničke zajednice među udruženim umetnicama. Godine 2022, zajedno sa Marisom Lôbo, bila je kustoskinja festivala „Vivências–Između nege i umetničkih praksi“, projekta kültür gemma!, interdisciplinarnog festivala na temu brige i politike gostoprimstva. Predavala je na Akademiji likovnih umetnosti u Beču (rodne studije) i Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču (rodna pitanja).

msr Nataša Mackuljak

Izvršna direktorka

Nataša Mackuljak (rođena 1977. godine u Brčkom, Bosna i Hercegovina) je performerka, multimedijalna umjetnica, socijalna radnica, kustosica i kulturna producentica. Trenutno je doktorantica na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, gdje brani tezu ,,O istorijskom kontinuitetu između antifašističke akcije žena i feminističkog performansa u bivšoj Jugoslaviji“. Tri godine (2016, 2017. i 2018.) je bila umjetnička i izvršna direktorka Međunarodnog i transkulturalnog festivala za umjetnost i aktivizam (WIENWOCHE). U novembru 2013. godine završila je master studije na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču u klasi za postkonceptualne umjetničke prakse performansom „Tijela, granice i politika tranzicije“. Njeni umjetnički projekti bave se pitanjima migracije, prekarizacije i rodnog koncepta. Studirala je nauku i tehnologiju multimedija na Univerzitetu društvenih nauka u Udinama i radila u Italiji na medijskim projektima kao radio i TV urednik nedeljnih programa na radiju i TV Rai 3 (2005–2008). Kao izbjeglica usljed ratnih dejstava 1990-ih, uključila se u feminističke antiratne pokrete u bivšoj Jugoslaviji: od 1994. je dio pokreta „Žene u crnom“, Beograd; bila je suosnivačica i zamjenica vođe Mirovne grupe mladih Dunav, Vukovar, Hrvatska (1997–2002) i međunarodna koordinatorka projekta za pitanja mladih u Bosni i Hercegovini putem programa Švedske ambasade u Sarajevu (1999–2002).